Alpiniści

Alpiniści, himalaiści oraz wszyscy inni wspinacze stosując aparat Frolova we wdychanym powietrzu zwiększają ilość dwutlenku węgla i zmniejszają ilość tlenu, co pozwala  stworzyć warunki oddechowe podobne do tych jakie panują wysoko w górach. Dzięki trenażerowi Frolova mogą oni ćwiczyć wydolność oddechową zwiększając tym samym zdolności adaptacyjne organizmu do warunków wysokogórskich.