Badania

SKRÓCONE OPISY BADAŃ MEDYCZNYCH

Próby kliniczne zostały przeprowadzone w niezależnych instytucjach medycznych w  okresie ostatnich dziesięciu lat i miały one na celu potwierdzenie skuteczności Urządzenia do treningu oddechowego Frolova.

Próba kliniczna „Zastosowanie Urządzenia do treningu oddechowego Frolova w przypadkach chorób układu oddechowego oraz dystonii wegetatywno-naczyniowej u dzieci”.

Próby kliniczne oraz specjalistyczne testy zostały przeprowadzone na grupie 29 dzieci z astmą oskrzelową począwszy od lekkiego do średniego stopnia ostrości choroby, oraz na grupie 31 dzieci z ostrym, obturacyjnym zapaleniem oskrzeli w wieku 6 – 10 lat. Z tej grupy, 40 dzieci przeszło kurs oddychania przeponowego na indywidualnym urządzeniu trenującym oddychanie, 20 dzieci stanowiło grupę kontrolną porównywaną z objawami klinicznymi oraz danymi funkcjonalnymi (w trakcie treningu na urządzeniu).

Sposoby postępowania zostały zalecone pacjentom z astmą oskrzelową w okresie niestabilnej remisji oraz w okresach pomiędzy atakami astmy, oraz u pacjentów z ostrym obturacyjnym lub okresowym zapaleniem oskrzeli w okresach remisji. Podczas treningów nie stwierdzono żadnych efektów ubocznych.

Obserwacje kliniczne oraz specjalne metody badań zostały przeprowadzane wśród 60 dzieci w wieku 6 -16 lat  z wegetatywną dystonią naczyń typu hipotonicznego lub hypertensyjnego. 40 dzieci wykonywało ćwiczenia na urządzeniu do treningu oddechu, 20 stanowiło grupę kontrolną (bez fizjoterapii).

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań odkryto, że trening oddechu z wykorzystaniem Urządzenia do treningu oddechowego Frolova miał pozytywny wpływ na kliniczny przebieg wyżej wymienionej choroby. Kliniczna skuteczność i użyteczność urządzenia do inhalacji i treningu oddechu Frolova została potwierdzona w czasie prób klinicznych u pacjentów z astmą oskrzelową, ostrym obturacyjnym i nawracającym zapaleniem oskrzeli, dystonią wegetatywno-naczyniową typu hipotonicznego i hipertensyjnego u dzieci i nastolatków.

Ćwiczenia oddechu z wykorzystaniem Urządzenia do do treningu oddechowego Frolova mają kompleksowy wpływ na odnowienie funkcji układu sercowego i oddechowego. Odkryto, że ma to pozytywny wpływ na napięcie mięśniowe oskrzeli i naczyń dzięki korzystnym zmianom w funkcjonalnych relacjach pomiędzy różnymi częściami wegetatywnego układu nerwowego, znaczną poprawą miejscowego krążenia limfy i krwi (także krążenia mózgowego), co skutkuje także zmniejszeniem się bólu głowy, redukuje dolegliwości wegetatywne (sercowe, żołądkowo-jelitowe, psycho-wegetatywne, itd.), stabilizuje pracę serca oraz parametry ciśnienia krwi, polepsza przepuszczalność oskrzeli, zmniejsza zaburzenia równowagi przeciwciał w osoczu, poprawia pracę układu odpornościowego.

Najważniejszym rezultatem stosowania urządzenia inhalacyjno-trenującego jest hipoksemia i hiperkapnia skutkująca rozluźnieniem skurczy tętnicy i naczyń włosowatych, usprawniając krążenie w naczyniach włosowatych, co prowadzi do maksymalizacji metabolizmu tlenu w tkankach i narządach. Oddychanie przeponowe pomaga regulować ciśnienie w klatce piersiowej i jamie brzusznej, wspomaga krążenie i pracę serca.

Wysoka efektywność oddychania przeponowego z użyciem Urządzenia inhalacyjno-trenującego Frolova, dobra tolerancja zabiegów rekomenduje stosowanie tej metody na wszystkich etapach leczenia dzieci z astmą oskrzelową, ostrym obturacyjnym i nawracającym zapaleniem oskrzeli, dystonią wegetatywno-naczyniową typu hipotonicznego i hipertensyjnego (w klinice, szpitalu, centrum rehabilitacji, sanatorium).

Zastosowanie w urządzeniu stopniowanego regulatora ciśnienia zwiększa efektywność stosowanej terapii.

78 pacjentów  z różnymi chorobami, w tym przewlekłymi niespecyficznymi chorobami płuc, ostrym i przewlekłym zapaleniem oskrzeli, nadciśnieniem tętniczym, dusznicą bolesną w stadium remisji oraz nasilenia, wzięło udział w próbie klinicznej w poliklinice i klinice.

Odnotowano dobre efekty terapeutyczne oraz możliwość łączenia z innymi metodami terapeutycznymi i lekowymi, zwiększenie efektywności stosowanych leków oraz skrócenie okresu leczenia.

Inhalator jest łatwy w użyciu, może być stosowany przez pacjenta samodzielnie w domu po przeczytaniu instrukcji lub medycznym przeszkoleniu.

Zalety Inhalatora:

a) mała waga i rozmiar,

b) możliwe jest używanie olejków aromatycznych łącznie lub osobno,

c) możliwe jest używanie urządzenia jako inhalatora z olejkami aromatycznymi oraz jako urządzenia do treningu oddechu z oporem oddechu w fazie wdechu i wydechu,

d) posiada stopniowaną dolną komorę pomagającą stopniowo regulować opór w fazie wdechu i wydechu w zależności od poziomu płynu w komorze,

e) możliwe jest stosowanie urządzenia zarówno jako inhalator jak i urządzenia do treningu oddechu.

Inhalator łączy w sobie trzy funkcje i może być używany jako urządzenie do treningu oddechu z regulacją  oporu oddechowego w fazie wdechu i wydechu,  jako inhalator do roztworów wody i roztworów roślin leczniczych oraz jako urządzenie do aromatoterapii.

Zaprezentowane urządzenie różni się od pozostałych urządzeń do treningu posiadanymi trzema specjalnymi  pojemnikami  na olejki aromatyczne, które są oddzielone od fazy wodnej inhalatora, w czasie inhalacji składniki wdychanego roztworu  i olejki roztworu nie mieszają się. Pomaga to uzyskać maksymalny biologiczny efekt i zapobiega łączeniu się niekontrolowanych chemikaliów w fazie płynnej w wysokiej temperaturze.

Dodatkowo, zastosowanie stopniowanego regulatora wspornika ciśnienia (oporu) zwiększa efektywność zastosowanej terapii.

W klinice przeprowadzono 291 inhalacji wśród 73 pacjentów z różnymi chorobami. Lista chorób zawierała: przewlekłą nieswoistą chorobę płuc, ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, nadciśnienie tętnicze, dusznica bolesna w stadium remisji i zaostrzenia, dystonia wegetatywno-naczyniowa, przewlekłe choroby zapalne narządów dolnej części jamy brzusznej. Odkryto wyraźne pozytywne kliniczne skutki stosowania urządzenia oraz możliwość połączenia z innymi metodami leczenia fizjoterapią oraz terapią lekową. Wykazano również wzrost efektywności stosowanych leków oraz skrócenie czasu leczenia.

Uzasadnienie zastosowania indywidualnego urządzenia inhalująco-trenującego w przebiegu rehabilitacji.

Uzasadnienie zastosowania indywidualnego urządzenia inhalująco-trenującego w rehabilitacji pacjentów z chorobami układu oddechowego (ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie płuc) dystonia wegetatywno-naczyniowa typu nadciśnieniowego i niedociśnieniowego.

Próba kliniczna indywidualnego urządzenia inhalująco-trenującego została przeprowadzona ze wsparciem z Oddziału  Terapeutycznego Treningu Fizycznego, Medycyny Sportowej i  Fizjoterapii Moskiewskiego Państwowego  Uniwersytetu Medyczno-Dentystycznego w Miejskiej Klinice nr 15. Przebadaliśmy 37 pacjentów (21 kobiet i 16 mężczyzn) z  chorobami  układu oddechowego w stadium ostrym, średnim oraz w stadium remisji (ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie oskrzeli) z dystonią wegetatywno-naczyniowa typu nadciśnieniowego i niedociśnieniowego.

Podsumowanie

Stosowanie indywidualnego urządzenia inhalująco-trenującego jest skuteczne w przypadkach różnych patologii układu oddechowego i może być ono rekomendowane do stosowania w kompleksowej terapii w szpitalu, w okresach rehabilitacji w poliklinice, w leczeniu  sanatoryjnym i Spa oraz w domu. Może być ono także stosowane  w treningu wydajności funkcjonalnej organizmu oraz w kształtowaniu odpowiedniego wzorca oddychania  u zdrowych osób podczas treningów w ambulatorium ćwiczeń medycznych, w kompleksach sportowych i fitness oraz centrach medycznych.

W klinice wykonano 320 inhalacji wśród 83 pacjentów z różnymi chorobami. Lista chorób zawierała: przewlekłą nieswoistą chorobę płuc, ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, nadciśnienie tętnicze, dusznica bolesna w stadium remisji i zaostrzenia, dystonia wegetatywno-naczyniowa, przewlekłe choroby zapalne brzucha i nerek oraz układu kostno-mięśniowego.

Podsumowanie

Podczas stosowania indywidualnego urządzenia inhalująco-trenującego stwierdzono, że przynosi ono pozytywne efekty kliniczne, wspomaga działanie stosowanych leków oraz skraca czas leczenia. Należy także nadmienić, że możliwe jest połączenie używania tego urządzenia z innymi metodami leczenia lekami oraz fizjoterapią.