Muzycy

Prawidłowe oddychanie, to oddychanie przeponą, o czym bardzo często zapominamy lub nie wpoiliśmy sobie jeszcze tego nawyku. Jest to bardzo ważne, a w szczególności dla muzyków instrumentów dętych i śpiewaków. Tylko, gdy prawidłowo oddychamy podczas emisji dźwięku mamy możliwość swobodnego grania lub śpiewania. Tutaj z pomocą przychodzą nam przyrządy oddechowe, które pomagają stymulować prawidłowe oddychanie w czasie gry.

Ćwiczenia z wykorzystaniem Inhalatora-trenażera Frolova poprawiają też warunki głosowe u śpiewaków, a u muzyków grających na instrumentach dętych ćwiczą oddychanie przeponą poprawiając efektywność oddechową ich organizmu.