Przeciwskazania

Przeciwwskazania do stosowania Urządzenia do treningu oddechowego FROLOVA:

  • wszelkie choroby o ciężkim przebiegu,
  • ostre schorzenia somatyczne i zakaźne,
  • schorzenia przewlekłe w stadium zaostrzenia i dekompensacji,
  • niewydolność oddechowa powyżej II stopnia, niewydolność sercowo-naczyniowa,
  • krwotoki płucne i krwioplucie, wszczepiony (sztuczny) rozrusznik serca,
  • inne ogólne przeciwwskazania dla fizjoterapii, wiek poniżej 6 lat.