Astma

W obrazie klinicznym przebieg astmy składa się z ostrych ataków (chwytanie powietrza z trudem) oraz z okresów pomiędzy atakami. Ostre ataki wymagają hospitalizacji oraz intensywnego leczenia. Po zwalczeniu ostrego nasilenia choroby, pacjentowi zaleca się terapeutyczne ćwiczenia wraz z ćwiczeniami oddechowymi.

Technika oddychania z wykorzystaniem Urządzenia do treningu oddechowego Frolowa (trenażer Frolowa) zawiera kluczowe elementy konieczne do rehabilitacji pacjentów z astmą oskrzelową: długi równy wydech, świadoma kontrola oddechu, ustalanie normalnego rytmu oddechu oraz usuwanie dodatkowego powietrza z płuc.

Pozytywne efekty terapii oddechowej z wykorzystaniem trenażera oddechowego Frołowa u pacjentów z astmą:

  1. Redukcja zmęczenia mięśni oddechowych.
  2. Poprawa wentylacji i wymiany gazów podczas ćwiczeń regularnego oddechu.
  3. Usprawnienie układu immunologicznego i autonomicznego układu nerwowego.
  4. Redukcja stanów zapalnych.
  5. Wyeliminowanie duszności.
  6. Zwiększenie objętości zapasowej układu oddechowego.
  7. Zmniejszenie ilości stosowanych leków.
  8. Poprawa ogólnego stanu zdrowia i jakości życia.

Ważne zasady stosowania Urządzenia do treningu oddechu Frolova w leczeniu astmy:

Rozpocznij terapię oddechową bez urządzenia – wykonuj wdechy przez nos.

Okres adaptacji trwa ok. 1-1,5 miesiąca, po czym urządzenie może być używane do wydychania i wdychania. Czas trwania wydechu powinien być powoli wydłużany. Ważne jest aby ciało w trakcie ćwiczeń było rozluźnione. Jeśli to jest konieczne ćwiczenia wieczorne mogą być wykonywane wraz z inhalacją w ciągu dnia lub dodatkowymi ćwiczeniami porannymi.

Kolejną korzyścią płynącą z używania urządzenia jest fakt, że jest ono odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym, kobiet w ciąży oraz o osób z towarzyszącymi chorobami (takimi jak dusznica bolesna, nadciśnienie, zaburzenia hormonalne oraz inne choroby).