Gruźlica

Choroba ta utrzymuje się przez długi okres czasu i nawet intensywne leczenie nie gwarantuje, że już więcej nie wystąpi, zwłaszcza w czasie dwóch pierwszych lat po wyleczeniu się z czynnej gruźlicy. Dlatego też, pacjenci z gruźlicą potrzebują intensywnej rehabilitacji w czasie tego okresu. Powinna ona obejmować ćwiczenia terapeutyczne, masaż, fizjoterapię oraz leczenie uzdrowiskowe.

Pozytywne efekty terapii oddechowej z wykorzystaniem Urządzenia do treningu oddechowego Frolova u pacjentów z gruźlicą:

1.Usprawnienie wentylacji i wymiany gazów.
2.Przywrócenie właściwej biomechaniki oddychania.
3.Wspomaganie mechanizmów obronnych organizmu.
4.Usprawnienie wymiany gazów, metabolizmu, autonomicznego układu nerwowego oraz polepszenie stanu psychicznego.
5.Cykliczne zmiany ciśnienia klatki piersiowej (i przepony) pomagają zapobiegać lub leczyć zapalenie opłucnej.
6.Terapia oddechowa w okresie pooperacyjnym pomaga pacjentom odksztuszać wydzielinę oskrzelową, która zazwyczaj gromadzi się po operacji. Poprawia ona także przepływ krwi w jamie brzusznej i klatce piersiowej.

Ustawienia Urządzenia do treningu oddechowego Frolova mogą być dostosowane do stanu pacjenta, objętości zapasowej układu oddechowego oraz innych układów organizmu.

W czasie rehabilitacji funkcjonalnej układu oddechowego, jako dodatku do terapii oddechowej, inhalator-trenażer Frolova może być także używany do inhalacji roślinnej oraz inhalacji olejkami zapachowymi, co pomaga polepszyć rehabilitację oraz jakość życia pacjentów.

W przypadkach krwotoków płucnych oraz krwioplucia stosowanie urządzenia nie jest wskazane.