Zapalenie płuc

Senior woman with lung cancer during medical visit

Pacjenci, którzy wyleczyli się z ostrego zapalenia płuc są podatni na rozwinięcie się przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Pod względem statystyki aż do 84% pacjentów po hospitalizacji posiada upośledzenie funkcji bronchomotorycznych, które mogą doprowadzić do skurczu oskrzeli oraz do przejścia z ostrego do przewlekłego stanu choroby.

To wyjaśnia dlaczego ostre zapalenie płuc wymaga nie tylko skupienia się na leczeniu zapalenia, ale także na dodatkowych terapeutycznych ćwiczeniach począwszy od pierwszego dnia hospitalizacji.

Ćwiczenia terapeutyczne w przypadku leczenia zapalenia płuc obejmują ćwiczenia kondycyjne oraz oddechowe.

Pozytywne efekty terapii oddechowej z wykorzystaniem Urządzenia do treningu oddechowego Frolova u pacjentów z zapaleniem płuc:

1.Nabycie nawyku prawidłowego wzorca oddychania: oddychanie przeponowe – pełny wdech, który wypełnia płuca powietrzem i powolny spokojny wydech.
2.Zminimalizowanie pracy pomocniczych mięśni oddechowych, co łagodzi duszność, zmniejsza marnotrawienie tlenu oraz zapewnia właściwe tempo wentylacji.
3.Poprawia drożność dróg oddechowych.
4.Łagodzi trudności w oddychaniu.
5.Wykonanie wydechu przy dodatnim oporze powietrza pomaga wytworzyć dodatnie ciśnienie wydechu w drogach oddechowych. Badanie dowodzi, że dodatnie ciśnienie wydechowe w drogach oddechowych usprawnia odkrztuszanie plwociny, zmniejsza hiperwentylację tkanki płucnej oraz ułatwia wdech i wydech. Naukowcy aprobują tę technikę oddychania nawet w przypadku ostrego zapalenia płuc. Podczas ostrego, średnio-ostrego zapalenia płuc oraz w okresie klinicznego zdrowienia, technika ta polepsza kliniczne aspekty zapalenia płuc, funkcjonowanie oddychania zewnętrznego oraz układu sercowo-naczyniowego.

Proces pełnego biologicznego wyzdrowienia po zapaleniu płuc trwa od 6 do 12 miesięcy, podczas którego potrzebna jest rehabilitacja. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem trenażera oddechu Frolova podczas zdrowienia oraz okresów profilaktycznych badań lekarskich zapewniają właściwą wentylację płuc i wymianę gazową pomagając przyspieszyć proces pełnego wyzdrowienia.

Urządzenie do treningu oddechu Frolova może być również stosowane, gdy pacjent leży (na plecach lub na boku), co jest istotne biorąc pod uwagę różne rodzaje zapalenia płuc. Urządzenie może być także używane jako inhalator w leczeniu zapalenia płuc i w czasie rehabilitacji.