Sportowcy

Beautiful Sprinter looking forward with determination

EFEKTY STOSOWANIA URZĄDZENIA W TRENINGU ODDECHOWYM U SPORTOWCÓW

Wyniki badań klinicznych wskazują wyraźny wzrost zdolności wysiłkowej, wytrzymałości i skuteczności treningowej u sportowców wykonujących specjalne ćwiczenia oddechowe.

Przykładowo: Wskutek treningu oddechowego u trenującego wzrasta zdolność do wykonywania ćwiczeń statycznych z 1–2 do 6–8 (minut); w sprintach na dystansie 100 m mniej doświadczeni biegacze wykonują 16 –19 oddechów w ciągu 11,3–12,2 s trwania biegu, a biegacze bardziej doświadczeni — tylko 4–5 oddechów w tym samym czasie.

Dla osiągnięcia naprawdę znaczących wyników w sporcie niezbędne jest zastosowanie u lekkoatlety różnorodnego treningu układu oddechowego. Kluczowe jest przy tym osiągnięcie wysokiej odporności na hipoksję (tj. niską zawartość O2) oraz na hiperkapnię (tj. wysoką zawartość CO2), jak też uzyskanie dobrej wytrzymałości mięśni oddechowych. Dowiedziono, że trening hipoksyjny zwiększa moc i pomaga ustabilizować częstość akcji serca. Trening oddechowy, łączący w sobie hipoksję z hiperkapnią, zwiększa maksymalną moc fizyczną o 23% a ogólną zdolność wykonywania ćwiczeń — o 55%.

Jak dowodzą badania, trening oddechowy wykorzystujący technikę oporowania oddechu ma pozytywny wpływ na układ oddechowy trenującego — daje wzrost siły mięśni oddechowych i wytrzymałości, bardzo poprawia odporność na hipoksję i hiperkapnię, a także zwiększa ilość energii dostarczaną do mięśni dzięki usprawnieniu funkcji aerobowej organizmu.

Optymalny program treningowy dla układu oddechowego to taki, który integruje kilka czynników treningowych, trenuje mięśnie oddechowe i oskrzelowe, optymalizuje wentylację płuc i krążenie krwi oraz zwiększa zdolności adaptacyjne organizmu.

Metoda „SPORT-BREATHE” jest specjalnie opracowanym programem treningu oddechu, w którym do ćwiczeń wykorzystuje się Urządzenie do treningu oddechowego Frolova. Po 2 tygodniach treningów prowadzonych zgodnie z założeniami tego programu u trenujących sportowców obserwuje się wzrost pojemności płuc i poprawę funkcji oddechowej o 20%. Lekkoatleci i ich trenerzy obserwują też, że w dużym stopniu zmniejszone zostaje skrócenie oddechu (normalnie obecne) podczas ćwiczeń fizycznych, a jednocześnie ich ogólna wytrzymałość treningowa wzrasta.

„SPORT-BREATHE” jest jedyną metodą trenowania oddechu łączącą w sobie na raz kilka czynników treningowych i przy tym doskonale sprawdza się w leczeniu rehabilitacyjnym oraz znakomicie poprawia łatwość przystosowania się do nowego klimatu (zdolność aklimatyzacyjna) lub nowej strefy czasowej.

OPIS BADAŃ KLINICZNYCH DOT. WYKORZYSTANIA TRENAŻERA FROLOVA W TRENINGU ODDECHOWYM U SPORTOWCÓW (LINK DO PDFa – Badania kliniczne – sportowcy)