Ćwiczenia

Technika prowadzenia treningów

Ćwiczenie oddychania za pomocą Urządzenia do treningu oddechowego FROLOVA jest łatwe zarówno dla zupełnie początkujących, jak i dla dzieci od szóstego roku życia.

Pacjent — po zapoznaniu się z dołączoną do urządzenia instrukcją — rozpoczyna trening od 5- do 25-minutowych ćwiczeń codziennych (zależnie od wydolności) z poziomem oporowania oddechu dobranym odpowiednio do niego i początkową częstością oddechu wynoszącą zazwyczaj 2:6, tj. 2 sekundy na wdech, 6 sekund na wydech. Pacjent może regulować częstość oddechu stosowanego w swoich treningach domowych zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i stosownie do swojej wydolności. Przyjęło się także jako skuteczne trenowanie pacjentów w grupach wykazujących zbliżone możliwości/wydolność, gdyż grupowość sprzyja regularności odbywania się treningów.
Dla sukcesu istotne jest przede wszystkim ćwiczenie w sposób nieprzerwany, najlepiej codziennie, aby ostatecznie osiągnąć cel, to jest “przeprogramować” mózgowy ośrodek oddechowy na nową wartość stosunku CO2 / O2 jako wartość regularną.

Pozycja ciała podczas sesji treningowej

Trenujący na trenażerze Frołowa powinien zwrócić szczególną uwagę na ułożenie ciała podczas ćwiczeń oddechowych z trenażerem. Przez pierwsze 2–3 tygodnie należy próbować ćwiczyć w rozmaitych pozycjach: siedząc przy stole, siedząc w fotelu, leżąc na boku. W uzyskaniu właściwej pozycji treningowej bardzo ważne jest:

a) żeby siedząc, mieć proste plecy
b) żeby podczas ćwiczeń przednia ścianka brzucha mogła swobodnie wychodzić do przodu i cofać się
c) żeby obrana pozycja nie powodowała napięcia w odcinku szyjnym kręgosłupa

Natomiast w chorobach płuc czy przy niewydolności mózgowego krążenia krwi zalecamy ćwiczenie w pozycji półleżącej.
Kontrolowanie czasu wydechu.

Do kontroli czasu wydechu najlepiej używać zegarka z sekundnikiem (lub prostego stopera) np. z telefonu komórkowego. Oczywiście trudno jest wykonywać każdy wydech dokładnie co do sekundy, dlatego nieuniknione są wahania długości wydechu wynoszące 2–3 sekundy. Jeśli trenującemu niewygodnie jest patrzeć na zegarek przez cały czas sesji, to może spojrzeć na niego tylko na początku i na końcu wydechu. Można też wykonać 2–3 cykle oddechowe wg zegarka, a potem ok. 2–3 minuty oddychać bez patrzenia na zegarek.

Zalecana technika ruchów oddechowych

Prawidłowe wykonanie ruchów oddechowych w czasie sesji treningowej na trenażerze Frołowa przewiduje spokojne, powolne ruchy oddechowe brzucha (przepony). Podczas treningu, a także podczas inhalacji trzeba unikać energicznych, gwałtownych, zrywnych/aktywnych ruchów oddechowych oraz „pchnięć”. Jest to zwłaszcza ważne dla chorych na astmę oskrzelową, przy rozedmie płuc, pneumosklerozie, nadciśnieniu, dystonii wegetatywno-naczyniowej, arytmii, a także po: zawale, udarze, operacji narządów klatki piersiowej czy jamy brzusznej.

Przejście na podstawowy program treningowy

Podczas pierwszych (początkowych) sesji treningu oddechowego zalecane są ćwiczenie oddechu w/g programu lekkiego tzn. — wdech przez nos, wydech przez trenażer Frołowa. Tymczasem w sesjach (późniejszych) prowadzonych już w/g programu podstawowego zarówno wdech, jak i wydech należy robić z oporowaniem tj. przez wodę oporującą znajdującą się w aparacie. W jaki sposób i kiedy przejść od lekkiego programu sesji początkowych do programu podstawowego (wdech i wydech przez aparat)? Otóż, czas, po którym trzeba wykonać to przejście, zostaje ustalony indywidualnie przez każdego trenującego. Dla młodych, zdrowych ludzi wynosi on ok. 7–10 dni, a dla ludzi w wieku średnim i ludzi ze schorzeniami przewlekłymi — 15–30 dni. Ludzie w wieku podeszłym oraz ludzie chorzy muszą trenować w/g programu lekkiego od 2 do 3 miesięcy, zanim będą mogli przejść na program podstawowy. Moment przejścia na program podstawowy można ustalić następująco: gdy trenujący jest w stanie wykonywać ćwiczenia w/g programu lekkiego (tzn. wdech nosem, wydech przez aparat) przez 20–30 minut bez uczucia zmęczenia i tak jest już od 3–5 dni, to wtedy można zacząć stopniowo oddychać w/g programu podstawowego (tzn. i wdech i wydech przez aparat). A jeśli trenujący cierpi na poważną chorobę (astma, ciężka stenokardia, arytmia), to przez pierwsze 2 tygodnie może ćwiczyć tak: przez 1-szą połowę sesji oddycha w/g programu lekkiego (wdech nosem, a wydech przez aparat), a przez drugą — w/g programu podstawowego (tzn. wdech i wydech przez aparat). Po tych 2 tygodniach może już przejść na ćwiczenie całkowicie w/g programu podstawowego, w którym od samego początku sesji trzeba oddychać ustami przez aparat.

Przerwy podczas treningów

W czasie dłuższych, 20–30-minutowych sesji treningowych można przerwać ćwiczenie na 1–3 minuty. Będzie to niezbędne zwłaszcza w przypadku chorych na schorzenia płuc (astma, zapalenie oskrzeli, gruźlica, rozstrzenie oskrzelowe, pneumoskleroza, rozedma płuc, stan po zapaleniu opłucnej, stany pooperacyjne płuc), a także w przypadku wszystkich cierpiących na duszność na tle schorzeń sercowo-naczyniowych. W czasie przerwy zalecamy spokojnie posiedzieć i odpocząć, można wymienić wtedy wodę w trenażerze Frołowa. Takich przerw można zrobić w czasie 1 sesji od dwóch do trzech.

Indywidualność programu treningowego

Zalecamy prowadzenie „Dzienniczka ćwiczeń”, ażeby kontrolować parametry treningowe i umożliwić ocenę ich skuteczności terapeutycznej. Jeśli trenujący odczuwa znaczną poprawę samopoczucia przy danych parametrach/warunkach treningowych, to można w ten sposób ćwiczyć przez dłuższy czas (1–3 miesięcy) bez dalszego zwiększania obciążenia treningowego.

Indywidualność programu treningowego

Zalecamy prowadzenie „Dzienniczka ćwiczeń”, w celu kontrolowania parametrów treningowych i umożliwiania oceny ich skuteczności terapeutycznej. Jeśli trenujący odczuwa znaczną poprawę samopoczucia przy danych parametrach/warunkach treningowych, to można w ten sposób ćwiczyć przez dłuższy czas (1–3 miesięcy) bez dalszego zwiększania obciążenia treningowego.

Trening przy chorobach narządów oddechowych

W chorobach narządów oddechowych pożądane jest przeprowadzenie pełnego programu terapeutycznego tj. z rana inhalacje, a wieczorem trening oddechowy. Przy tym cały program inhalacji może wyglądać następująco: przez 10–12 dni — inhalacje odwarami ziołowymi (np. odwarami z szałwii lub eukaliptusa), a po nich program (tzw. kurs) inhalacji lotnymi olejkami aromatycznymi.

Trening w stanach gorszego samopoczucia

W czasie kursu treningowego przy pomocy trenażera Frołowa samopoczucie może ulegać pogorszeniu czy to z powodu schorzeń trenującego czy to z powodu nieprzestrzegania programu treningowego (warunki/parametry), a także wskutek stresów, gwałtownych zmian pogody i tak dalej. W takich przypadkach treningi należy zawiesić na okres 2–3 dni. Tymczasem w sytuacjach epizodów nadciśnieniowych czy zaostrzenia się astmy lub innej choroby niezbędne będzie najpierw zastosowanie aktywnego leczenia tego stanu wzgl. schorzenia, po jego wyleczeniu można kontynuować kurs treningów oddechowych — w takich przypadkach dopuszczalna jest przerwa w treningach trwająca 7–10 dni.

Trenowanie po przyjęciu leków

Jeśli trenujący przyjmuje lekarstwa, to musi je przyjmować tak, jak to przepisał lekarz prowadzący, a ćwiczyć oddychanie na Urządzeniu do treningu oddechowego FROLOVA powinien wg programu podstawowego — wieczorem, najlepiej na 10–20 minut przed snem.