Pytania

Jakie są wskazania i przeciwwskazania dla stosowania Urządzenia do treningu oddechowego FROLOVA?

Urządzenie to stosuje się w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia oskrzeli, astmy oskrzelowej, dystonii wegetatywno-naczyniowej (typu pod- i nadciśnieniowego), a także w leczeniu kompleksowym i rehabilitacji chorych cierpiących na: zapalenie płuc, gruźlicę płuc, choroby psychosomatyczne oraz chorych po: zawale mięśnia sercowego, udarze, operacjach chirurgicznych.

Przeciwwskazania są następujące: ostre choroby somatyczne oraz choroby zakaźne, choroby przewlekłe w stadium zaostrzania się i dekompensacji, niewydolność oddechowa pow. II stopnia, niewydolność sercowo-naczyniowa fazy IIA, krwotoki płucne i krwioplucie, obecność implantowanego, sztucznego rozrusznika serca, a także przeciwwskazania ogólne dla fizjoterapii.

Co czuje trenujący w czasie gimnastyki oddechowej prowadzonej przy użyciu Urządzenia do treningu oddechowego FROLOVA?

W czasie treningu oddechowego z trenażerem Frolova może pojawiać się uczucie „lekkiego braku tchu/powietrza”. Jest ono związane z występującą podówczas zmianą składu powietrza w płucach oraz z pobudzeniem komórek nerwowych i chemoreceptorów, czułych na tę zmianę. Człowiek ma wtedy uczucie, jakby b. szybko szedł czy biegł. W czasie zabiegów z użyciem trenażera oddechu Frołowa (Frolov’s Respiration Training Device) u początkujących nierzadko powstaje krótkotrwały stan bardzo podobny do lekkich zawrotów głowy. Ponadto powstaje uczucie  ciepła w rękach i nogach, może pojawić się chęć ziewania, ślinotok i dochodzi do odkrztuszania plwociny. Jeśli wystąpi ziewanie, kaszel, ślinotok — sesję można przerwać na 1–2 minuty.

Czy wskutek gimnastyki oddechowej u trenującego może dojść do pogorszenia stanu lub przejścia stanu chorobowego w postać ostrą?

Podczas ćwiczeń oddechowych z aparatem Frolova obserwuje się proces zwany sanogenezą tzn. samo-zdrowienie i samo-oczyszczenie organizmu, w rezultacie którego w sposób naturalny oczyszczają się chore narządy i tkanki. Najskuteczniej oczyszczają się: płuca, jelita, nerki i wątroba. Powoli i nie w tak dużym stopniu zachodzi oczyszczenie stawów, skóry i pozostałych narządów oraz tkanek. Trzeba przy tym pamiętać, że nasz organizm ciągle się regeneruje — krwinki czerwone erytrocyty regenerują się co 90 dni, a pełny cykl regeneracji organizmu ma 7 lat. I w tym też tkwi „klucz” do fenomenu odmłodzenia organizmu poprzez oddychanie!

Jeżeli w danym organizmie są ogniska zakażenia (parodontoza, bolesne zęby, zapalenie zatok, zapalenie migdałków, zapalenie oskrzeli, odmiedniczkowe zapalenie nerek), to pewne niewielkie zaostrzenie tych schorzeń jest możliwe wskutek uczynnienia ukł. odpornościowego. W takich przypadkach konieczna jest terapia specjalna zgodnie z zaleceniami lekarza (antybiotyki itd.). Procesowi przywrócenia chorego narządu czy tkanki (stawy, mięsień sercowy, nerwy) do stanu normalnego towarzyszą czasami krótkotrwałe, nietypowe i niezrozumiałe odczucia, które zwykle ustępują samorzutnie. Po 3–4 tygodniach trenujący powinien zacząć z wielką ostrożnością podchodzić do przyjmowania pokarmów — u wielu bowiem apetyt znacznie się zmniejsza, a oni mimo to z nawyku jedzą równie dużo jak przedtem. Ilość przyjmowanych pokarmów należy zredukować, trenujący nie powinien jeść tak dużo jakby chciał, jednak powinien wybierać te produkty, które mu najbardziej w danym czasie smakują („podobają się”).

Co mam zrobić, jeśli ktoś już od dłuższego czasu trenuje oddech inną metodą (w/g metody K. P. Buteyko czy metody A. N. Strielnikowej, Ziguna), a chciałby opanować metodę treningów oddechowych na aparacie Frołowa?

Jeżeli użytkownik regularnie i od dłuższego czasu praktykuje jakąś inną metodę gimnastyki oddechowej, to jego organizm już się do niej przyzwyczaił. Jego układy „dostroiły się” do tego sposobu stymulacji, aktywacji i treningu. Dlatego nagłe przerwanie (rzucenie) tych zajęć nie jest pożądane. Jeżeli ktoś wcześniej stosował inny system ćwiczeń oddechowych, to powinien podzielić swój czas na ćwiczenia w/g różnych metodologii. To znaczy, na przykład — niech realizuje oddychanie z trenażerem Frołowa (Frolov’s) wieczorem, a seans innej gimnastyki oddechowej z rana lub po południu. Z medycyny sportowej wiadomo, że im bardziej różnorodne są stosowane metody treningowe, tym szybsze i trwalsze są wyniki treningu. Dlatego w/w wariant kompromisowego treningu łączonego może tylko poprawić wytrenowanie Państwa organizmu. Z czasem każdy trenujący określi sam, który program treningów oddechowych bardziej mu odpowiada.

Jak długo trzeba trenować na trenażerze oddechu Frolova i jak regularnie?

Jeśli trenujący chce cieszyć się dobrym zdrowiem, to trzeba się o nie starać ciągle. Gimnastykę oddechową na trenażerze trzeba wykonywać ciągle. Przez pierwsze 3–4 miesiące (a w przypadku ciężko chorych — przez 5–6 miesięcy) ćwiczenia oddechowe zalecamy wykonywać codziennie — jest to kurs leczniczy. Później ćwiczenia oddechowe – jako program specjalny – wykonuje się 2–3 razy w tygodniu — jest to kurs profilaktyczny. Przez ten cały czas u trenującego powstanie zautomatyzowany nawyk właściwego oddychania także „w ruchu” — np. na ulicy, w środkach komunikacji itp.

Czy realizując kurs treningów z Urządzenia do treningu oddechowego FROLOVA można robić przerwy i maks. jakiej długości? Jak oddychać po takiej przerwie?

Krótkie przerwy rzędu 5–7 dni zwykle nie obniżają poziomu wytrenowania, ani efektu leczniczego, o ile w czasie takiej przerwy trenujący nie przechodził stresów, ani nie dopuścił się „rozpusty” kulinarnej wzgl. przejedzenia, jak to się zdarza w czasie świąt. Po takich krótkich przerwach można wrócić do treningów oddychania, ćwicząc wg takich samych parametrów treningowych jak przed przerwą. Przerwy 10-dniowe i dłuższe przypadają zwykle na czas urlopu — wtedy poziom wytrenowania zwykle obniża się i po tak długiej przerwie trenujący musi najpierw przez 7–10 dni potrenować wg lżejszego programu tj. objętość wody oporującej zmniejszyć w aparacie o 3–5 ml i skrócić sesje treningowe z aparatem o 20–30%.

Dlaczego zalecane są ćwiczenia na trenażerze Frolova wieczorami i przed snem, a nie w innych porach?

Z obserwacji medycznych wynika, że treningi oddechowe wykonywane w porze wieczornej przed snem są najefektywniejsze. Ćwiczenie oddechu z wydłużoną fazą wydechu (praktykowane także z tym trenażerem), ma działanie na układ nerwowy dobroczynnie sedatywne i uspakajające. Dlatego ćwiczenia takie znacznie poprawiają sen, także u trenujących w wieku podeszłym, w przypadkach bezsenności. W czasie snu mózg, centralny układ nerwowy, korygują odchyłki i zaburzenia w regulacji funkcji wewnętrznych powstałe za dnia. W nocy układ odpornościowy organizmu staje się aktywniejszy i dlatego ćwiczenia wieczorne są najbardziej pożądane. Konkretną godzinę rozpoczęcia treningu każdy trenujący wybiera sobie sam, w zależności od zajść/zdarzeń w pracy i rodzinie. W przypadku trenujących pracujących w systemie zmianowym należy po przepracowaniu zmiany nocnej (najpierw) wykonać sesję treningową oddychania, a potem odpocząć. Jeśli trenujący w ogóle nie widzi możliwości ćwiczenia oddechów na trenażerze w porze wieczornej, to może ćwiczyć również w porze innej, jednak bardzo ważne jest wtedy przestrzeganie następującej zasady: odstęp między ‘oddychaniem’ a posiłkiem musi wynosić co najmniej 1 (jedną) godzinę, a lepiej 2–3 godziny.

Czy należy ograniczać przyjmowanie żywności w porze wieczornej przed ćwiczeniami na trenażerze oddechu Frolova?

Zalecenie takie potwierdza wieloletnia praktyka. Jeśli jednak treningi oddechowe wykonuje kobieta w ciąży czy osoba chora na cukrzycę z częstymi hipoglikemiami, to muszą oni oczywiście trzymać się wyznaczonego im programu żywieniowego. Chorym na cukrzycę zalecamy nadto zjedzenie niewielkiego posiłku (jabłko, kefir itp.) zaraz po treningu oddechowym. Przy tym napicie się wody po zakończonej sesji treningowej jest potrzebne i wskazane dla każdego — w czasie ćwiczeń oddechowych aktywniej zaczynają pracować rozliczne włosowate naczynia krwionośne i limfatyczne, więc dla lepszego oczyszczenia tkanek dobrze jest wypić 200–300 ml wody, ażeby wymycie z organizmu toksyn i innych substancji szkodliwych przebiegło intensywniej.

Jakie są zalecenia treningowe na urządzenia Frołowa dla chorych na choroby onkologiczne?

Chorobami onkologicznymi są złośliwe nowotwory, guzy (rak). Choroby te znajdują się na warunkowej liście przeciwwskazań dla stosowania osobistego inhalatora-trenażera oddechu Frołowa, ponieważ dotychczas brak badań w tym zakresie. Dlatego w przypadku stwierdzenia choroby/ób onkologicznych potencjalny trenujący musi najpierw przejść leczenie u onkologa, a gimnastykę oddechową na trenażerze należy zastosować u niego w celach rehabilitacyjnych, jako terapię uzupełniającą terapię główną. Nowotwory niezłośliwe (gruczolak prostaty, mastopatia, mięśniak macicy itp.) nie należą do chorób onkologicznych i przynależą do tej grupy tylko warunkowo. Również w przypadku tych chorób konieczna jest obserwacja przez specjalistę (ginekolog, onkolog, inni) i wypełnienie jego zaleceń. Trenażer stosowany w tych przypadkach pełni rolę jedynie środka wspomagającego zdrowienie, a nie środka leczniczego właściwego.

Jak przyjmować leki w okresie treningów na trenażerze Urządzeniu do treningu oddechowego FROLOVA?

Trenujący musi przyjmować swoje leki ściśle wg zaleceń swojego lekarza, to samo dotyczy zaleconych zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży. Treningi oddechowe funkcjonują doskonale w kombinacji ze wszystkimi metodami leczniczymi m.in. psychoterapią i akupunkturą. W miarę poprawy stanu i samopoczucia trenującego lekarz prowadzący powinien zmniejszać mu dawki stosowanych leków — jest to szczególne ważne w przypadku chorych przyjmujących środki hormonalne (insulina i inne) i psychotropowe (środki nasenne, uspakajające).

Jak trenować oddech na trenażerze, jeśli trenujący ma wyznaczoną operację?

Treningi oddechowe są pożyteczne zarówno w okresie przygotowawczym przed operacją, jak też po niej. Treningi oddechowe na trenażerze zwiększają rezerwy organizmu i pozwalają lepiej przygotować się do operacji osobom cierpiącym na schorzenia płuc, serca oraz na cukrzycę. Dzięki nim udaje się też łatwiej znieść narkozę operacyjną i szybciej wrócić do zdrowia po operacji. W sytuacjach długotrwałego leżenia w łóżku gimnastyka oddechowa z trenażerem pozwala skutecznie zapobiegać odleżynom, zaparciom, zapaleniom płuc, kompensuje też zastoje krwi i limfy, spotykane u chorych leżących. Szczególnie wygodna i praktyczna w takich przypadkach okazuje się możliwość prowadzenia treningów łączonych z inhalacjami — można wykonywać trening oddechowy równocześnie z aromaterapią za pomocą tego samego trenażera na sali chorych (szpital), co znacząco ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Od jakiego wieku można trenować z trenażerem Frolova?

W badaniach klinicznych przeprowadzonych w Centrum Naukowo-Badawczym Odnowy Biologicznej i Balneologii (Ministerstwa Zdrowia Rosji, Roszdraw) terapii przy użyciu trenażera poddawano dzieci w wieku 6 lat i starsze. Z obserwacji praktycznych wynika, że przy zapewnionej opiece rodziców trenażer można stosować również u dzieci 3–4-letnich.

Co ponadto jest potrzebne, żeby gimnastyka oddechowa z użyciem trenażera Frolova okazała się skuteczna?

Zważywszy, że rozwój wielu schorzeń oraz starzenie się organizmu związane są z nadmiernym nagromadzeniem wolnych rodników, warto zawczasu pomyśleć o ochronie organizmu przeciwko nim. Obok ćwiczeń oddechowych można więc przyjmować pożyteczne substancje, które będą neutralizować i wiązać wolne rodniki. Należą do nich witaminy: C, A, E oraz mikroelementy: selen, miedź, mangan, cynk, a ponadto nienasycone kwasy tłuszczowe. Powyższe substancje są obecne w takich produktach, jak: czosnek, zielona herbata dobrej jakości, czarne jagody (borówka), sok ze świeżo wyciśniętych owoców, w tym zwłaszcza z aronii, granatów. Wspomnianą tu herbatę zieloną należy parzyć maks. 10 minut, 1 łyżeczka na 0,5 szklanki wrzątku. Bogate w antyoksydanty są także: głóg zwyczajny, borówka czerwona, kalina, żurawina, czarna porzeczka, dzika róża, dereń. W warzywach najwięcej antyoksydantów jest w: rzodkiewkach, rzepie, burakach czerwonych. Wysoką aktywność antyoksydacyjną wykazuje też olej kukurydziany oraz olej lniany tłoczony na zimno. Dobre własności antyoksydacyjne ma też kwas bursztynowy (tj. kwas butadionowy); możemy zalecić okresowe przyjmowanie tego preparatu w różnych postaciach; może on być pomocny również dlatego, że znacznie poprawia dyfuzję tlenu w komórkach. Kwas bursztynowy zawierają następujące produkty: niedojrzałe owoce agrestu, rzepa.

Czy trzeba rzucić palenie przed rozpoczęciem treningów na trenażerze Frolova?

Oczywiście zawsze lepiej, jeśli trenujący nie pali w całym okresie treningowym. Ale jeśli ktoś pali regularnie, to pożądane jest, by nie palić przez 30–60 minut przed sesją treningową, a po niej trzeba postarać się, żeby nie palić aż do końca dnia. Zwykle wraz z postępowaniem programu treningowego zmniejsza się uzależnienie od nikotyny, płuca oczyszczają się ze: śluzu, plwociny, smoły nikotynowej, a przy dobrych chęciach można dość łatwo ograniczyć samo palenie. Dodatkowo można tu zalecić wykonywanie inhalacji lotnymi olejkami aromatycznymi z kolekcji „Łatwe oddychanie” i „Harmonia duszy”.

Jeśli ktoś regularnie uprawia sport, to w czym będzie mu pomocny trenażer Frolova?

Treningi oddechowe stanowią jeden z typów ogólnorozwojowego treningu ciała (budowanie kondycji). Są one pomocne sportowcom, uprawiającym sporty wymagające dużego wysiłku fizycznego, zwłaszcza gdy są to sporty znacznie obciążające układ oddechowy (biegi, narciarstwo itp.). Treningi oddechowe warto ponadto stosować u sportowców uprawiających te dyscypliny, w których trzeba wykonywać trudne (rozbudowane) ćwiczenia wymagające koordynacji ruchowej (np. gimnastyka sportowa).