Bezsenność

Mimo, że mózg ludzki stanowi tylko 2% wagi ciała, otrzymuje on 20% całkowitego zużycia tlenu przez organizm. Aby przeprowadzić wszystkie konieczne funkcje takie jak spożywanie pokarmu lub sen mózg potrzebuje znacznej ilości tlenu. Tłumaczy to polepszenie jakości snu, lepszą pamięć, stabilny nastrój u pacjentów wykonujących ćwiczenia terapii oddechowej, co jest rezultatem zwiększonej dostawy tlenu do neuronów i polepszonej pracy mózgu.

Istnieje także współzależność pomiędzy wzorem fal mózgowych elektroencefalogramu, a krzywą oddechu. Na przykład, szybkie oddychanie jest powiązane z szybkimi falami o niskiej amplitudzie, podczas gdy spokojne oddychanie odpowiada miarowemu rytmowi fal mózgowych. Kiedy osoba zasypia rytm oddechu zmienia się a temperatura ciała nieco spada – to są typowe cechy snu.

Pozytywne efekty terapii oddechowej z wykorzystaniem Urządzenia do treningu oddechowego Frolova u osób cierpiących na bezsenność:

1.Rytm oddechu staje się podobny do tego występującego około pory snu. Po tych ćwiczeniach temperatura ciała nieco spada dokładnie tak jak przed zaśnięciem, dlatego też w leczeniu bezsenności lepiej jest wykonywać ćwiczenia oddechowe przed porą snu.
2.Ćwiczenie powolnych wydechów stabilizuje procesy pobudzenia i inhibicji w centralnym układzie nerwowym łagodząc rozdrażnienie, zmniejszając zmęczenie i poprawiając jakość snu. Powolne wydłużone wydechy pomagają też rozluźnić mięśnie ciała.
3.Wydychanie przy dodatnim oporze pomaga wytworzyć dodatnie ciśnienie wydechowe w drogach oddechowych. Rozszerza to oskrzela usprawniając wentylację płuc, zwiększając ilość tlenu we krwi oraz rozprowadzając większą ilość tlenu do innych narządów i tkanek jak również poprawiając czynność mózgu.
4.Oddychanie przeponowe (brzuszne) stabilizuje ciśnienie w klatce piersiowej umożliwiając układowi sercowo-krążeniowemu prawidłową pracę. Zwiększa to dystrybucję krwi do wszystkich narządów ciała oraz do wszystkich części mózgu, co optymalizuje funkcjonowanie układu nerwowego zmniejszając bóle i zawroty głowy oraz poprawia jakość snu.
5.Korzystanie z urządzenia do treningu oddechu umożliwia skupienie się na samym oddychaniu, zrelaksowaniu się i zaśnięciu.
6.Regularne ćwiczenia oddechowe stopniowo zastępują tabletki nasenne oraz preparaty roślinne.

Polepszenie jakości snu jest zauważane zarówno u ludzi starszych z długoterminowymi zaburzeniami snu jak i u młodych ludzi ze sporadycznymi problemami ze snem. Obu grupom pacjentów po ukończeniu terapii łatwiej jest zasnąć. Rano czują się rześko i są pełni energii.

Ćwiczenia oddechowe zmniejszają częstotliwość wybudzeń w nocy z 4-6 razy do 1-2 u mężczyzn cierpiących na gruczolaka prostaty.