Nałóg palenia

Dym papierosowy zawiera ponad 4 000 różnych substancji chemicznych, w tym chemikalia wysoce toksyczne i rakotwórcze (formaldehyd, benzen, arszenik) Palenie najpierw oddziałuje na narządy oddechowe – trujące chemikalia niszczą płuca co nieuchronnie prowadzi do zapalenia oskrzeli, rozedmy lub raka płuc.

Palenie stanowi największe, śmiertelne zagrożenie dla zdrowia na świecie. Jest przyczyną większej liczby zgonów niż AIDS, alkoholizm, wypadki samochodowe, narkotyki, pożary, zabójstwa i samobójstwa razem wzięte.

Aby rzucić palenie szybko i skutecznie należy:

1.Usprawnić system nerwowy, aby bezproblemowo przejść przez okres przestawienia się po rzuceniu palenia.
2.Usprawnić układ oddechowy – oczyścić płuca, ustabilizować wentylację oraz wymianę gazową.
3.Ćwiczenia oddechowe z Urządzeniem do treningu oddechowego Frolova pomagają wykonać te kroki.

Pozytywne efekty terapii oddechowej z wykorzystaniem Trenażera – inhalatora Frolova u osób rzucających palenie:

1.Zmniejszone objawy głodu nikotynowego takie jak napięcie, niepokój, nerwowość. Wynika to z ustabilizowanej wymiany gazowej, eliminacji niedotlenienia tkanek, w tym niedotlenienia układu nerwowego.
2.Ćwiczenia oddechowe z użyciem Trenażera – inhalatora Frolova obejmują wdychanie i wydychanie przy oporze. Technika ta wzmaga oczyszczanie się oskrzeli i płuc tworząc efekt drenażu. Gdy funkcje drenażowe oskrzeli ulegają poprawie, płuca oczyszczają się z substancji toksycznych, które pozostały po paleniu. To może pociągać za sobą odkrztuszanie ciemno-brązowej flegmy o nieprzyjemnym zapachu.
3.Ogólne polepszenie się stanu układu oddechowego.

Aby proces rzucania palenia uczynić mniej dotkliwym, terapia oddechowa może być połączona z inhalacją olejkami eterycznymi, tzw. leczeniem aromaterapią w problemach oddechowych. Inhalacja olejkami eterycznymi wzmacnia pozytywne efekty trenażera oddechu Frolova. Nie tylko wspomaga wentylację i wymianę gazową, ale także wyostrza zmysł powonienia. Dlatego też, nie tylko samo palenie, ale także zapach dymu tytoniowego wydaje się odpychający, co prowadzi do stałej awersji do palenia.